PAXUS to nowa jakość w obszarze windykacji trudnych wierzytelności biznesowych, korporacyjnych i gospodarczych.

PAXUS rozumie, że każda wierzytelność, oraz każdy dłużnik wymaga nie tyle indywidualnego podejścia, a specjalnego action planu, który musi być modyfikowany wraz z napływającymi z terenu ustaleniami, czy wynikami windykacyjnego śledztwa i rezultatami wywiadu gospodarczego. Windykatorzy PAXUS są czujnymi, pozostającymi w nieustannej gotowości operacyjnej agentami, którzy detektują przeszłe działania dłużników, ich aktualną grę z windykacją, a także na podstawie tych analiz prognozują możliwe warianty ich dalszych nieuczciwych praktyk w uciekaniu od konieczności spłaty swoich długów.

Kadra menedżerska PAXUS windykowała dla najlepszych w Polsce i teraz z tą samą, jeśli nie wyższą, jakością obsługuje wierzytelności na własny rachunek. Nie tylko windykatorzy, ale również przedsiębiorcy, którzy doskonale rozumieją newralgiczność płynność pieniędzy w biznesie.

Windykatorzy PAXUS to doświadczeni w najtrudniejszych i wyczerpujących negocjacjach fachowcy, którzy swoje doświadczenie u umiejętności tropienia dłużników, odnajdywania ich sprytnie ukrytych majątków, oraz sztuce perswazji, zdobywali w najskuteczniejszych firmach windykacyjnych z wrocławskiego zagłębia windykacji.

Rozwiązania, które oferuje PAXUS nie mają na celu wyłącznie odzyskać wierzytelność, ale przede wszystkim udrożnić płynność finansową i zaproponować rozwiązania współpracy długofalowej, która w przyszłości pozwoli nie tylko szybciej udrażniać zatory, ale przede wszystkim nie doprowadzić więcej do sytuacji by biznesy naszych partnerów cierpiały z powodu nierzetelnych kontrahentów, próbujących ich kosztem kredytować własne działalności gospodarcze, czy spółki. Windykatorzy PAXUS stoją na tej straży i zawsze oferują ochronę płynności finansowej w długofalowej współpracy.

Zakres windykacyjnych narzędzi operacyjnych nie wyklucza również inwestycji w wierzytelność, co sprawia, że nasi partnerzy biznesowi zyskują gwarancję naszego ultrawysokiego zaangażowanie w proces odzyskania należności. PAXUS doskonale rozumie, że kooperacja i inwestycja w wierzytelność to gwarancja zarówno efektu, jak i skuteczności.